Aktuelt

SkatteFUNN og "foretak i vanskeligheter"
11.11.2019
En statusoppdatering på skatteFUNN-fradrag og "kriserammede foretak"
Nyansettelse
04.11.2019
Vi har ansatt Julian Reigstad Ruud som prosjektutvikler.
Statsbudsjettet 2020
18.10.2019
Regjeringens forslag til endringer i skatteFUNN-ordningen.