team

Om Qbird

Qbird AS ble stiftet sommeren 2018 av Sum Regnskap, Håmsø Patentbyrå og Olav Mellemstrand.

Etter å ha jobbet med etablering av utviklingsprosjekt for bedrifter i Rogaland i nesten 10 år, så Olav Mellemstrand behov for et nytt konsulentselskap tuftet på spisskompetanse innenfor patent- og patentstrategier, regnskap/revisjon og finans, prosjektetablering og søknadsskriving.