team3

Om Qbird

Etter å ha jobbet med etablering av utviklingsprosjekt for bedrifter i Rogaland i nesten 10 år, så Olav Mellemstrand behov for et nytt konsulentselskap innenfor patent- og patentstrategier, regnskap/revisjon og finans, prosjektetablering og søknadsskriving.

Qbird AS ble med dette utgangspunkt stiftet sommeren 2018 av Olav, sammen med Sum Regnskap og Håmsø Patentbyrå.  Qbirds visjon er å kunne hjelpe virksomheter med en helhetlig tilnærming til utviklingsprosjekter og offentlig finansiering.