Søk
  • Merete Skårland

SkatteFUNN - to garantifrister for behandling av søknader

Oppdatert: feb. 6


Vi anbefaler innsending av SkatteFUNN søknad før 1. mai. Prosjektgodkjenning i første halvår vil avklare hvilke delmål som er gjeldene tidlig i prosjektet og dermed bidra til optimalisering av prosjektstyringen.

Forskningsrådet har med virkning fra 2020 innført to frister for behandling av søknader.


Søknad om godkjenning av SkatteFUNN- prosjekt kan sendes inn hele året. Med virkning fra 2020 har Forskningsrådet innført et serviceløfte med to frister for behandling av innkomne søknader.

1. mai – søknader sendt inn innen denne datoen behandles og besvares innen 1. juli. Det er mindre pågang av søknader i vårhalvåret, noe som gir bedre muligheter for kommunikasjon med Forskningsrådet i prosessen.

. 1. september – søknader sendt inn innen denne datoen behandles og besvares innen utløpet av kalenderåret. Det er stor pågang av søknader i starten av høsthalvåret, og behandlingstiden er derfor lenger.


Dersom SkatteFUNN søknad sendes inn etter 1. september, kan ikke Forskningsrådet garantere at den blir behandlet innen utgangen av kalenderåret. I de tilfeller der en innsendt søknad blir behandlet først på begynnelsen av 2021, så vil et eventuelt godkjent prosjekt ikke kunne inkludere kostnader fra inntektsåret 2020.

Vi bistår i prosessen til fast pris (suksesshonorar), NOK 40.000,- for godkjent prosjekt etter søknad innsendt mellom 1. januar og 1. mai og NOK 60.000,- for godkjent prosjekt etter søknad sendt inn mellom 1. mai og 1. sept.


56 visninger

Adresse: Travbaneveien 3, 4031 Stavanger
Telefon: 99 38 34 58
E-post: post@qbird.no

Copyright © 2020 / Qbird / Stavanger

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon