Søk
  • Merete Skårland

Forskningsrådet har tildelt 63 mill kr til 10 prosjekt gjennom Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet er en av våre mest samfunnsøkonomiske tilskuddsordninger. Ved siste panelbehandling bistod vi 3 selskap, som alle fikk prosjektgodkjenning med karakter 6 eller bedre og samlet bevilget 25 av totalt utdelt 63 millioner kroner.

Ti prosjekter er i siste panelbehandling i september bevilget i overkant av 63 millioner kroner gjennom Forskningsrådets program Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet (Demo2000).


Programmet har som mål å fremme samarbeid innenfor petroleumsnæringen for å sikre at det utvikles og tas i bruk ny teknologi som kan senke kostnadene på norsk sokkel, øke utvinningen, redusere klimautslippene, samt bedre helse, miljø og sikkerhet.


Det er svært gledelig at hele fem av de ti bedriftene som er tildelt midler er hjemmehørende i Rogaland. Vi i Qbird er svært stolte over å ha bistått tre av disse bedriftene som samlet er innvilget ca. 25 millioner kroner til sine prosjekter.


Gjennom denne tildelingen bevilget Porteføljestyret for petroleum gjenværende midler i programmet. Utlysningen for 2020 er derfor stengt ned. Neste utlysning av demonstrasjonsprosjekter vil være aktiv tidlig 2021. Informasjon om utlysningen vil gjøres tilgjengelig i begynnelsen av desember.


Kontakt oss gjerne for en uforpliktende gjennomgang dersom din bedrift har teknologi som nærmer seg moden for demonstrasjon og kvalifisering offshore eller onshore.


76 visninger

Adresse: Travbaneveien 3, 4031 Stavanger
Telefon: 99 38 34 58
E-post: post@qbird.no

Copyright © 2020 / Qbird / Stavanger

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon