Vi søker nye medarbeidere

Qbird AS ble etablert i 2018 som svar på et behov for et nytt konsulentselskap innenfor prosjektetablering, IPR og finansiering av FoU-prosjekter i næringslivet. Vår visjon og drivkraft er å hjelpe bedrifter til å lykkes med sine utviklingsprosjekter!

Vi bistår gjennom en helhetlig tilnærming til prosessen - prosjektetablering, optimalisering av finansiering gjennom virkemiddelapparatet, samt oppfølging og rapportering. I tillegg til engasjementet for at våre samarbeidspartnere skal lykkes med sine FoU-prosjekter, ønsker vi å utfordre den tradisjonelle forretningsmodellen i bransjen.

Qbird har som målsetting om å bli Norges ledende kompetansehus for utviklingsprosjekter i næringslivet.

Ønsker du å bistå innovative bedrifter til å lykkes med sine utviklingsprosjekt?
 

Qbird hjelper bedrifter å identifisere, prioritere og etablere nye forsknings- og utviklingsprosjekter.

Å forstå og kommunisere i møte med kunder sine FoU-prosjekt er krevende. Høyere utdanning, nysgjerrighet og gode kommunikasjonsevner er derfor en forutsetning for stillingen.

Den rette kandidaten vil gå inn i en spennende stilling, med muligheten til å aktivt kunne delta i utforming av innovative prosjekter hos våre kunder.

Vi tilbyr:

 • Meningsfulle og  utfordrende arbeidsoppgaver, der en samarbeider tett med kundene i etablering og oppfølging av  FoU-prosjekter

 • En stilling der du får benyttet din fagkompetanse og nettverk til å løse problemstillinger på tvers av bransjer og bedrifter

 • Ansvar for egen portefølje

 • Konkurransedyktige betingelser

Dine arbeidsoppgaver:

 • Identifisere, analysere og beskrive nye prosesser hos våre kunder

 • Bistå i utvikling av strategi og innovasjonsprosesser

 • Bistå  i alle faser av FoU-prosjektet

 

Vi leter etter deg:

 • som har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (norsk), 

 • trives og er uredd i rollen som rådgiver, 

 • er åpen og omgjengelig, 

 • med en utpreget forretningsforståelse og kommersiell forståelse,

 • som har sterke analytiske egenskaper og god forståelse for prosesser og metode og

 • gode evner å skape tillit hos kollegaer og kunder. 

Krav til utdanning:

 • Høyere utdanning (mastergrad) med gode resultater

Er du interessert? Ta kontakt med oss på epost ms@qbird.no eller telefon 99 38 34 58.

Adresse: Travbaneveien 3, 4031 Stavanger
Telefon: 99 38 34 58
E-post: post@qbird.no

Copyright © 2020 / Qbird / Stavanger

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon